มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลังกับ ซีพี ออลล์ สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคม จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคและศิลปะการชงกาแฟแบบมืออาชีพ ที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

17 มิถุนายน 2565 เชียงใหม่ – เครือซีพี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และบมจ. ซีพีออลล์ สนับสนุนกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเทคนิคและศิลปะการชงกาแฟ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ณ กิจการน้ำพุร้อน สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่ เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

นายสัตวแพทย์ สิทธิพร ปราณีนิจ กรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิคและศิลปะการชงกาแฟ ร่วมกับ คุณสุวรีย์ ไชยวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ คุณอินทิรา พฤกษ์รัตนนภา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซีพี ออลล์ สำนักพัฒนาและประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์(PDQA) และคุณกฤตยรัฐ ปารมี ผู้จัดการทั่วไป มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

นายสัตวแพทย์ สิทธิพร กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนของกลุ่มธุรกิจอย่างซีพี ออลล์ ในการฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เทคนิค ศิลปะการชงกาแฟ พร้อมการใช้งานเครื่องชงกาแฟและองค์ความรู้เบื้องต้นของเมล็ดกาแฟคั่วให้แก่ผู้เข้าอบรม เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพการชงกาแฟอย่างมืออาชีพให้แก่นักท่องเที่ยวและแขกที่มาเยี่ยมเยือนสถานที่แห่งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการดำเนินงานในด้านการพัฒนาอาชีพของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่มีเป้าหมาย ‘มุ่งสร้าง 4 ดี พัฒนา 4 ด้าน’ คือ คนดี พลเมืองดี อาชีพดี และสิ่งแวดล้อมดี โดยเข้าไปพัฒนาด้านองค์ความรู้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ซึ่งมีความสำคัญในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งเเวดล้อม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้จะสามารถนำไปต่อยอดและใช้ให้เป็นประโยชน์สามารถชงกาแฟที่มีคุณภาพให้แก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังนำไปเป็นทักษะอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตได้”

โดยการอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งความรู้ออกเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกเริ่มถ่ายทอดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเมล็ดกาแฟคั่วให้แก่พนักงาน เตรียมความพร้อมก่อนชง ในการทำ Espresso Perfect Shot ช่วงที่ 2 วิทยากรอบรมให้ได้เรียนรู้ในหัวข้อการทำเมนูกาแฟร้อน เย็น ด้วยการทำศิลปะฟองนม (Latte Art) และช่วงสุดท้ายจบด้วยการอบรมให้ได้รู้จักวิธีการบำรุงรักษาเครื่องชง อุปกรณ์หลังใช้งาน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าอบรมได้เรียนแบบตัวต่อตัวกับเทรนเนอร์มืออาชีพที่พร้อมให้ความรู้ด้านทฤษฏีเทคนิคขั้นพื้นฐานในการชงกาแฟ และยังได้ลงมือปฏิบัติจริงในเวลา 1 วันเต็ม โดยมีผู้เข้าอบรม คือ เจ้าหน้าที่กิจการน้ำพุร้อน สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จ.เชียงใหม่

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟบ้านเลาสู อ.เเจ้ห่ม จ.ลำปาง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ไผ่และสินค้าชุมชน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ นอกจากจะได้ทั้งองค์ความรู้แล้ว ยังเพลิดเพลินในการเพิ่มทักษะ และเพิ่มรายได้ในอนาคตอีกด้วย

#มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #สอนชงกาแฟ-