มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล จ.นครพนม

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชน ผนึกกำลังเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่ยากไร้ ในโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล โดยมีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้แทนมอบเงินสงเคราะห์ ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวนเงินคนละ 2,000 บาท ให้แก่ผู้สูงอายุในโครงการฯ จำนวน 10 ราย ในพื้นที่ 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลโคกหินแฮ่ ตำบลแสนพัน ตำบลบ้านผึ้ง ตำบลนาถ่อน และเทศบาลตำบลน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม

นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ภัทรนันท์ กัญจนวิภาพร อาจารย์ประจำสาขาภาควิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้แทนจากโรงงานอาหารสัตว์โคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา คุณภัครดา แสนสง่า และคุณดวงนภา เฮงขุนทด ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบในครั้งนี้

โดย ..นายธนกฤต บันเทิงสุข