มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ผนึกกำลัง Makro ร้อยเรียงความดี จัดกิจกรรม “เติมรักผูกพัน กตัญญูจากใจ” มุ่งเพิ่มพูนทักษะ “อาชีพดี” พร้อมเสริมสร้าง “ความกตัญญู” แก่น้องๆ ในโครงการครอบครัวอุปการะฯ

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้จัดกิจกรรม “เติมรักผูกพัน กตัญญูจากใจ” ประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนในด้านคุณลักษณะ “คนดี” และเพิ่มพูนทักษะ “อาชีพดี” ให้แก่น้อง ๆ จำนวน 13 คน จาก 10 ครอบครัว ในโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ มุ่งสร้าง 4 ดี พัฒนา 4 ด้าน ภายใต้เป้าหมาย “สร้างคนดี พลเมืองดี อาชีพดี และชุมชนสิ่งแวดล้อมดี” ณ บ้านบุโพธิ์ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
.
โดยกิจกรรมจัดขึ้นต่อเนื่องตลอด 2 วัน น้อง ๆ ได้เรียนรู้การทำขนมเบเกอรี่ โดยได้ฝึกฝนทำ“เค้กกล้วยหอม” เพื่อเตรียมมอบเป็นของขวัญให้แม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวัตถุดิบพร้อมอุปกรณ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ซีพีอาสา จาก บมจ.สยามแม็คโคร สาขาบุรีรัมย์ แผนกเบเกอรี่และฝ่ายขาย จำนวน 11 คน นำโดย คุณกาญจนา โกยรัมย์ ผู้จัดการแผนกเบเกอรี่ makro บุรีรัมย์ให้เกียรติเป็นวิทยากรแนะนำและร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ยังให้น้อง ๆ และแม่ ยังได้ร่วมกันทำขนม “ปั้นขลิบไส้ปลา และไส้หมูหยอง” โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กศน. คุณอังศุณิจ เหมาะขลุง และคุณจรรยา พันธ์โยศรี วิทยากรจาก กศน.บ้านบุโพธิ์ ร่วมถ่ายทอดสูตรขนม ซึ่งนอกจากจะได้ทักษะอาชีพแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดช่วงเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว และได้มีโอกาสเติมรักผูกพันเข้าใจกันมากขึ้น

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสเดือนแห่งวันแม่ 2565 น้อง ๆ จึงได้นำขนม “เค้กกล้วยหอม” ที่ได้เรียนมามอบให้กับแม่ พร้อมบอกเล่าความในใจ ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรัก และความกตัญญู นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ชาวซีพี ได้ร่วมกันสร้างความรักความผูกพัน ให้ลูกกับแม่ ในครั้งนี้