สำนักโสตทัศน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมงานช่างภาพมืออาชีพถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรมในหัวข้อ “การนำเสนอและสร้างสรรค์วีดิโอด้วยสมาร์ทโฟน” ให้นักเรียนโรงเรียนเวตวันวิทยา จ.อุบลราชธานี จากโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อเร็วๆนี้ ทีมงานสำนักโสตทัศน์ จากหน่วยงานด้านประสานกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำทีมงานช่างภาพมืออาชีพ เข้าให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟน ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเวตวันวิทยา อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

เนื่องจากทีมงานจากสำนักโสตทัศน์ มีภารกิจถ่ายทำวิดีทัศน์ ในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอุบลราชธานี นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่มีจังหวะและเวลาทำประโยชน์จากการมีจิตสาธารณะ นำความรู้และประสบการณ์ในการผลิตสื่อ ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมในหัวข้อ “การนำเสนอและสร้างสรรค์วีดิโอด้วยสมาร์ทโฟน” ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนเวตวันวิทยา จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนโดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยมี นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ผู้อำนวยการและคณะครู ให้การต้อนรับ

นายสมาน วิโรจน์อุไรเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวตวันวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมดังกล่าวฯ เนื่องจากสังคมออนไลน์มีความสำคัญต่อระบบการศึกษา จึงเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องเทคโนโลยี/เครื่องมือสื่อสารให้มาก เพื่อการนำเสนอ หรือสื่อสารเรื่องราวต่างๆ ออกไปให้สังคมได้รับรู้ในเชิงสร้างสรรค์ และที่สำคัญ โรงเรียนมีความต้องการที่จะพัฒนานักเรียนที่มีความสนใจในด้านการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร และมองว่ามือถือหรือสมาร์โฟน เป็นเครื่องมือที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณะได้ง่ายที่สุด แต่จะทำอย่างไร หรือวิธีการใด ที่จะนำเสนอให้เรื่องราวน่าสนใจ เป็นที่จดจำ และอยากติดตาม ซึ่งหลังจากนี้ ได้มอบหมายบุคลากรของโรงเรียน ให้พัฒนาและต่อยอดกิจกรรมจากความรู้ที่ได้รับจากทีมงานคุณภาพในครั้งนี้แล้ว

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดกระบวนการสอนที่เป็นกันเอง เพื่อให้บรรยากาศการเรียนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยเน้นให้น้องๆลงมือทำไปพร้อมกัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ต้น ตลอดจนสอนเทคนิคการถ่ายวีดิโอที่สามารถเล่าเรื่องได้ ซึ่งน้องๆ ให้ความสนใจและมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานสู่สังคมออนไลน์ในรูปแบบของตัวเองตามที่เรียนมา และเกิดเป็นผลงานภาพถ่ายที่ดี มีมุมมองที่น่าสนใจ

เรื่องเล่าโดย.. พี่ป้อม พฤหัส