มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนนโยบายเรื่องโภชนาการเด็กและการปลูกจิตสำนึกการรักต้นไม้ ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน

เมื่อเร็วนี้ๆ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปรารภในที่ประชุมครม. โดยแสดงความห่วงใยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน ทั้งเรื่องโภชนาการเด็กและการปลูกจิตสำนึกการรักต้นไม้

โดยกระทรวงศึกษาธิการริเริ่มโครงการอาหารเช้าเพื่อน้อง : นักเรียนอิ่มท้อง ผู้ปกครองอิ่มใจ เพื่อให้เด็กไทยมีภาวะโภชนาการที่ดี มีความรอบรู้ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย นอกจากนี้ยังต้องการส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเรียนรู้เข้าใจเรื่องพืช และอยากเชิญชวนให้เด็กรักการปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างความภูมิใจที่ได้เห็นการเติบโตของต้นไม้ไปพร้อม ๆ กัน

ซึ่งมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนกับนโยบายและโครงการดังกล่าวฯ และเล็งเห็นความสำคัญด้านโภชนาการของเด็กวัยเรียนที่กำลังเจริญเติบโต ที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ จึงได้ดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ร่วมกับบมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce -Bangkok) และ บมจ.สยามแม็คโคร โดยสนับสนุนทุนก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ อุปกรณ์การเลี้ยง พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์และปัจจัยการเลี้ยง

โดยมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการฯ และงบประมาณ ทำหน้าที่คัดเลือกโรงเรียน ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิควิชาการ การเลี้ยงไก่ไข่ยืนกรง และติดตามประสิทธิภาพการเลี้ยง ร่วมกับ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร เพื่อให้นักเรียนได้รับโปรตีนจากไข่ไก่ในมื้ออาหาร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มทักษะการเลี้ยงไก่ ตลอดจนการจัดการและการตลาด ในการนำไข่ไปขายชุมชนในระแวกใกล้เคียงโรงเรียนอีกด้วย

นอกจากนี้ ในบางโรงเรียนกว่า 880 โรงเรียนที่อยู่ในโครงการฯ ยังสามารถต่อยอดในการเลี้ยงสัตว์อื่นๆ และปลูกพืชผักสวนครัวภายในพื้นที่โรงเรียนเพิ่มเติม เพื่อเป็นวัตถุดิบประกอบอาหาร ที่สามารถเพิ่มโภชนาการให้ครบ 5 หมู่ เช่น โรงเรียนบ้านแสนสุข โรงเรียนตชด.ค๊อกนิสไทย โรงเรียนบ้านหนองดู่ ฯลฯ ซึ่งนอกจากช่วยด้านโภชนาการแล้ว ยังเป็นการสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจและปลูกฝังในการเลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก พร้อมทั้งสร้างความภาคภูมิใจให้น้องๆได้อีกด้วย

ขอขอบคุณที่มาจาก : https://tna.mcot.net/latest-news-829498