เล่าเรื่องโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ ด.ต.วิบูลย์ บุญเหลื่อม ครู ตชด.โครงการเลี้ยงไก่ไข่ครูที่ทำหน้าที่มากกว่าครู

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทขอนำเรื่องดีๆ มาแบ่งปันถึงครูโรงเรียนตชด.ที่ทำหน้าที่มากกว่า ครู ด.ต.วิบูลย์ บุญเหลื่อม ตำรวจผู้ที่อยากเป็นครู จึงได้มาเป็นครูสอนนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม เป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัด กก.ตชด.23 สกลนคร

ดาบตำรวจวิบูลย์ มีความสนใจในด้านการเกษตรอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อโรงเรียนบ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม มีโครงการเลี้ยงไก่ไข่ “ครูบูลย์ “ ที่เด็กๆ นักเรียน เรียกกันจึงอาสามาเป็นผู้ดูแลโครงการฯ

กว่า 16 ปี ที่ “ครูบูลย์” รับหน้าที่ผู้ดูแลโครงการเลี้ยงไก่ไข่ จนมีความรู้และ เข้าใจ น้องไก่และที่สำคัญ กับสิ่งที่ได้ทำมากว่า 16 ปี “ครูบูลย์ “ได้ถ่ายทอดความรู้ผ่านการเรียนการสอนให้เด็กๆ นักเรียน มาหลายต่อหลายรุ่น

“ครูบูลย์” บอกว่าผมจะมีหน้าที่หลัก คือเป็นฝ่ายผลิต ดูแล น้องไก่ให้ออกไข่ทุกๆวันส่วนงานด้านการขายนั้น คุณครู อรษา บุญเหลื่อม เป็นผู้ช่วย อีกแรง

โดยผลผลิตไข่ไก่ส่วนหนึ่ง นำเข้าโครงการอาหารกลางวันนักเรียน นักเรียนทุกคนจะได้ทานไข่ที่โรงเรียนเราผลิตได้ โดยได้ทานคนละ 3 ฟอง ต่อสัปดาห์ และ ผลผลิตไข่ที่ได้ โรงเรียนยังจำหน่ายให้ชุมชน – ผู้ปกครองนักเรียน รวมทั้งพืชผัก ที่ครูบูลย์ และ น้องๆ นักเรียนในโรงเรียนทุกคน ร่วมกันใส่ใจ-ดูแล ผลผลิตทั้งหมดในโรงเรียน

นับว่า”ครูบูลย์ “ทำหน้าที่มากกว่า คุณครู ตามที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้น โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม จ.นครพนม เป็น1ใน800กว่าโรงเรียนที่อยู่ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

ขอบขอบคุณภาพจาก : ด.ต.วิบูลย์ บุณเหลื่อม
เรื่องเล่าโดย : พฤหัส คันศร มูลนิธิฯ