มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เชิญชวนร่วมยินดีกับน้องธรรณ์ธร นักเรียนทุนฯ เข้าสู่รอบการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประเทศ ปี 2563

เยาวชนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ผ่านเกณฑ์คัดเลือกเข้าสู่รอบการประเมิน นักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประเทศ ปี 2563 น้องธรรณ์ธร เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรรุ่น 13 จาก รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีเรียนเก่ง ความประพฤติดี เป็นประธานนักเรียน รร.วังไกลกังวล

Cr:โรงเรียนวังไกลกังวลฯ