มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จับมือ CPF สำรวจและติดตามโรงเรียนร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันเขตภาคตะวันออก

เมื่อวันที่ 29 มีค.-1 เมย.2564 ที่ผ่านมา ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดย คุณสกุล โพธิ์ดี และ คุณธนกฤต บรรเทิงสุข พร้อมด้วย คุณปฏิยุทธิชัย ประสงค์ หรือ หมอแป๊ะ ผู้จัดการแผนกส่งเสริมไก่ไข่ภาคตะวันออก ของ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ CPF ได้ร่วมกันสำรวจโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโซนภาคตะวันออก เพื่อสำรวจความเหมาะสมของโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนกับมูลนิธิฯ ในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย โรงเรียนในสังกัด

สพป.เขต 1 จ.สระแก้ว 1 โรงเรียน
สพป.เขต 2 จ.สระแก้ว 7 โรงเรียน
สพป.เขต 1 จ.ตราด 1 โรงเรียน
สพป.เขต 3 จ.จันทบุรี 1 โรงเรียน
สพป.เขต 1 จ.ระยอง 1 โรงเรียน33

โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ประเมินเบื้องต้นในครั้งนี้ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนร่วมโครงการของมูลนิธิฯ ทั่วประเทศ ร่วมกันคัดกรองคุณสมบัติที่เหมาะสม ทั้งด้านบุคลากร สถานที่ก่อสร้างโรงเรือน ระยะทางการรับพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ ที่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานมากที่สุด เพื่อรับการสนับสนุนโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2564 ซึ่งประกอบด้วย งบสนับสนุนจาก CPF 25 โรงเรียน และจากหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพ หรือ JCC-B อีก 5 โรงเรียน

นอกจากนี้ ทีมงานมูลนิธิฯ และ CPF ยังได้เข้าติดตามความเรียบร้อยของงานก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนพื้นที่ภาคตะวันออก จำนวน 4 โรงเรียน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ในปีงบประมาณ 2563 ที่ก่อสร้างโรงเรือนแล้วเสร็จพร้อมให้เข้าติดตั้งอุปกรณ์การเลี้ยง เพื่อส่งมอบพันธุ์ไก่ไข่เข้าเลี้ยงให้ทันเปิดเทอมการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้

โอกาสนี้ ทีมงานได้เข้าพบคณะครูโรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง อ.เขาสมิง จ.ตราด เพื่อพูดคุยติดตามผลโครงการฯ พร้อมส่งมอบป้ายโครงการชุดใหม่ให้กับทางโรงเรียนด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล-ภาพ จาก คุณธนกฤต บรรเทิงสุข/คุณสกุล โพธิ์ดี