มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับซีพีเอฟสำรวจและติดตามโรงเรียนร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันใน จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันที่ 7-8 เมย.2564 ที่ผ่านมา ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท คุณอิทธิพล ขุนศรี และคุณสกุล โพธิ์ดี พร้อมทั้งคุณสมภพ เมฆดำ สัตวบาลซีพีเอฟร่วมกันสำรวจโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4 แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านหนองกก โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้เพื่อเข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนกับมูลนิธิฯ ในปีงบประมาณ 2564/2565

โดย:สกุล โพธิ์ดี