มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มอบ ไก่และเป็ด แก่โรงเรียนบ้านด่านโง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.64 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดย นายภัทรูมิ รอดพงษ์ ติดตามและให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านด่านโง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี โรงเรียนในกองทุนการศึกษาพระราชทาน(ในหลวงรัชกาลที่9) เรื่องโครงการเลี้ยงเป็ดไข่ 50 ตัว,ไก่เนื้อพันธุ์ประดู่หางดำ13ตัว,การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ 200ตัวและมอบไก่ชนพันธุ์พม่าสายเจ้าตะวันหลานโตโน่พ่อพันธุ์2ตัว,แม่พันธุ์ 2ตัว เพื่อให้เด็กนักเรียนที่มีใจรักไก่ชน ตั้งเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ชนต้านภัยยาเสพติด และ มีรายได้เสริม เพื่อขยายผลต่อไป