มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับ อปท. มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตามโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมพื้นที่และเจ้าหน้าที่พยาบาล รพ. สต. มอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ตามโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล พื้นที่จังหวัดนครพนม จำนวน ๗ ราย

ถึงแม้โรคระบาด โควิด ๑๙ ยังระบาดแต่ความห่วงใยจากใจชาวมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ยังส่งกำลังใจเข้าเยี่ยมเยือน ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบห่วยใยผู้สูงอายุในถิ่นชนบท อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกันต่อไป

ขอบคุณข้อมูลและเจ้าของภาพ อนุสรณ์ ศรีแสน
เรียบเรียงโดย ธนกฤต บรรเทิงสุข