เรื่องเล่าจากโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

12 พย. 2563 อาจเป็นธรรมดาของหลายคน แต่สำหรับ “แม่ศรีทัศน์” คงเป็นอีกหนึ่งวันแห่งความภาคภูมิใจของ “แม่ศรีทัศน์ งามตรง แม่อุปการะ” หนึ่งในโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เมื่อลูกสาวที่อุปการะเลี้ยงดู มาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ กำลังจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปนาฎดุริยางค์ สาขาเอกการแสดงพื้นบ้านอีสาน วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

วันนี้ “แม่ศรีทัศน์” ตื่นตั้งแต่ตี 5 เพื่อร่วมเดินทางไปกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยมี แม่บัวพา งามตรง (น้องสาว) ไปร่วมชื่นชมการแสดงศิลปนิพนธ์ ผลงานสร้างสรรค์ อีกหนึ่งโครงการ ก่อนจะจบการศึกษาของบุตรสาวอุปการะ (ขอสงวนนามของน้อง) ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์

“แม่ศรีทัศน์ งามตรง” เป็นชาวบ้านบุขึ้เหล็ก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมโครงการครอบครัวอุปการะฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2546 โดยรับอุปการะเด็กหญิงจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานีมาดูแล และตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ถึงแม้ครอบครัวจะเสียเสาหลัก (พ่ออุปการะ) เมื่อกลางปี พศ. 2555 แต่ด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความรักและความผูกพัน “แม่ศรีทัศน์” ก็ยังคงเลี้ยงดู ให้ความรัก และความอบอุ่น กับลูกอุปการะคนนี้ด้วยดีเสมอมา ทำให้เด็กหญิงตัวน้อยๆ ในวันนั้นเติบโตอย่างสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม เป็นหนึ่งในโครงการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ดำเนินการ นับแต่ปี 2545 เป็นต้นมา โดยรับเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์ มาอยู่กับครอบครัวจิตอาสาที่ผ่านการคัดเลือก ในพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และปัจจุบันได้ขยายผลมาพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น ภายใต้แนวคิด วิธีการสร้างความมั่นคงอย่างถาวรหรือ Secure Based Approach ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน สหทัยมูลนิธิ และ องค์การ Care for Children (Thailand) ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วทั้งสิ้น รวม 338 คน

โดย : ธิดา สำราญใจ โครงการครอบครัวอุปการะฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท