ติ๊ดตี่ นักเรียนทุนฯรุ่น 7 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกับการเปลี่ยนจากผู้รับเป็นผู้ให้โอกาสในบทบาท “ครูอาสา”

อีกเรื่องราวของเมล็ดพันธุ์แห่งความดีของ น้องนพปฎล เจือจุ้ยหรือน้องติ๊ดตี่ อดีตนักเรียนทุนในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่อยากนำมาแบ่งปันเล่าสู่กันฟัง

โดยทีมงานเพจ “มนุษย์ต่างวัย” ได้หยิบเรื่องราวของติ๊ดตี่มานำเสนอให้เห็นถึงจิตใจที่ดีงามที่ติ๊ดตี่มีภายหลังจากที่ตนเองซึ่งเป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นลูกของครอบครัวระดับปานกลางที่มีคุณแม่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการประกอบอาชีพเลี้ยงดูลูกๆหลายคน

ติ๊ดตี่บอกว่าเขาได้รับโอกาสที่ดีจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทให้ได้รับทุนเรียนต่อจนกระทั่งจบปริญญาตรี เขาจึงคิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งที่เขาได้รับโอกาสในชีวิตมา เขาจะกลับไปมอบโอกาสให้กับเด็กๆในชนบทห่างไกล โดยอุทิศตัวเองไปเป็นครูอาสาเพื่อสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆในป่าลึกของแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ติ๊ดตี่บอกว่าช่วงที่ได้รับทุนจากมูลนิธิฯก็ได้รับโอกาสอีกมากมายทั้งการไปเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ ได้ประสบการณ์มากมายกลับมา และยังร่วมกับเพื่อนๆสร้างสรรค์ โครงการ “จูงมือน้องไปโรงเรียน”

สิ่งที่ติ๊ดตี่ คิดและทำถือเป็นความภาคภูมิใจของทีมงาน มูลนิธิฯ ที่ได้ทำตามเจตนารมย์ในการสร้างเยาวชนที่ขาดโอกาสให้กลายเป็นคนดี พลเมืองดีกลับสู่ดินแดนที่ห่างไกลและขาดโอกาส ก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องติ๊ดตี่ประสบความสำเร็จในชีวิตและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ บ้านเมือง ตามความฝัน