มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทเดินสายผนึกกำลังกลุ่มพืชครบวงจรร่วมพัฒนาศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรในห้วยทราย

เมื่อเร็วๆ นี้ทีมงานมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท นำโดย คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์ คุณสุปรี เบ้าสิงห์สวย ได้เข้าพบผู้บริหารกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร คุณจิรากร โกศัยเสวี และ คุณขุนศรี ทองย้อย พร้อมคณะ เพื่อหารือเรื่องการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ของมูลนิธิฯ ที่ห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โดยประเด็นหลักเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ศูนย์ฝึกฯ ด้วยพืชสวนและไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพของเกษตรกร ๒๙ หมู่บ้านในพื้นที่โดยรอบด้วย