ยินดีกับน้องธรรณ์ธร เหลืองมณี นักเรียนทุนฯมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ก.พ.2564 ที่ผ่านมา ดร.ราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564 ให้แก่ นายธรรณ์ธร เหลืองมณี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี2564 จากกระทรวงศึกษาธิการ นับเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนพึงเอาเป็นแบบอย่าง

น้องธรรณ์ธร เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรรุ่น 13 จาก รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรีเรียนเก่ง ความประพฤติดี เป็นประธานนักเรียน รร.วังไกลกังวล

Cr:โรงเรียนวังไกลกังวลฯ