มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทผนึกกำลังทีมทรูส่งเสริมอาหารมนุษย์ อาหารสมอง

วันนี้ 25 กพ.64 ทีมงานทรู นำโดย คุณภานุวัชศ์ วงศรีพรม ผู้จัดการทั่วไป ทรู จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคุณพฤหัส คันศร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้เข้าพบ อาจารย์เสมอ สร้อยคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ อาทิ การเพิ่มอาหารโปรตีนควบคู่กับเรียนรู้การจัดการอาชีพเกษตร ผ่านโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของมูลนิธิฯการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทั้ง Application ทรูปลูกปัญญา และการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต True Online ภายในโรงเรียน

วันเดียวกันคณะยังได้เข้าพบ อาจารย์จุไรรัตน์ กรงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ่อน ต.ท่าลาด อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อหารือแนวทางสนับสนุนการเรียนการสอน ตลอดจนสุขภาพพลานามัยของนักเรียน ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกันอีกทั้งยังเตรียมขยายผลสู่การสอนให้เด็กๆ สร้างอาชีพ Youtuber จากการเกษตรด้วย

ขอบคุณ : ภานุวัชศ์ วงศรีพรม