มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ปลูกฝังเด็กในโครงการครอบครัวอุปการะฯ ให้เห็นความสำคัญทางพุทธศาสนา

ผู้นำชุมชน กำนันวิชาญ สิวิเส็ง พร้อมชาวบ้าน เด็กและเยาวชนหมู่บ้านบุโพธิ์ และครอบครัวอุปการะ จากโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ณ วัดบ้านบุโพธิ์ ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ท่านเจ้าอาวาส วัดบ้านบุโพธิ์ เป็นผู้นำแถวในการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ หลังจากนั้นเด็กๆในโครงการร่วมในพิธีสวดมนต์ และฟังเทศน์ จากท่านเจ้าอาวาส เพื่อให้น้องๆเรียนรู้วันสำคัญทางพุทธศาสนาและเรียนรู้ธรรมะนำไปใช้ในชีวิต

Cr:ธิดา สำราญใจ โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม