มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมแสดงความยินดีกับ “น้องเด่นชัย “ นักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในโอกาสประดับยศสิบตรี นายสิบทหารบก

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเด่นชัย ตอลู่ นักเรียนทุนฯ จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ รุ่นที่ 10 เข้าประดับยศสิบตรี นายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฏ รุ่นที่ 25/2564 สามารถสานฝันของตนเองได้สำเร็จ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นายเด่นชัย ตอลู่ กล่าวว่า ความสำเร็จในครั้งนี้รู้สึกภูมิใจในตัวเอง ที่มีความมุมานะ อดทน และตั้งใจ ซึ่งจะมีวันนี้ไม่ได้เลย ถ้าขาดโอกาสในการรับทุนจากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและได้มาอยู่ในศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ทำให้แบ่งเบาภาระครอบครัว พร้อมทั้งมีพี่ๆทีมมูลนิธิฯ คอยดูแล และสั่งสอน ทั้งในเรื่องการใช้ชีวิต การมีระเบียบวินัย ตลอดจนเรียนรู้การทำเกษตร ปลูกพืชผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีทักษะติดตัว สามารถนำไปประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

“อยากขอบคุณมูลนิธิฯ สำหรับโอกาสที่ได้รับทุนฯ ในวันนั้น จนสามารถทำให้ผมมีวันนี้ ครอบครัวผมมีฐานะยากจน ทุนในโครงการฯ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นโอกาสที่ได้ศึกษาต่อและได้ติดยศนายสิบทหารบกในวันนี้ ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง โดยหลังจากนี้ผมจะดูแลครอบครัวให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากขึ้น”

คุณอารีรัตน์ เหลือหลาย หรือครูรี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดใจว่า ยินดีและดีใจกับน้องเด่น ที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องการเรียนและการทำงาน มีงานที่มั่นคงในวันนี้ ที่ผ่านมาก็ได้เห็นความตั้งใจในการสอบเข้าเป็นทหารมาตลอด หลังจากนี้ ขอให้ตั้งใจทำงาน เลี้ยงดูครอบครัว และที่สำคัญขอให้เป็นคนดี พลเมืองดีของสังคมต่อไป