มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ “น้องจูน” นักเรียนทุนฯ จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษา มุ่งก้าวสู่พลเมืองคุณภาพตอบเเทนคุณเเผ่นดิน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักเรียนทุนฯ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ รุ่นที่ 7 “น้องจูน” สิบโทวชากร รุจิภัคโชติกุล เข้ารับมอบปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สร้างความภาคภูมิใจแก่ครอบครัว และพี่ ๆ มูลนิธิฯ เป็นอย่างมาก

สิบโทวชากร รุจิภัคโชติกุล กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จครั้งนี้ที่คว้าปริญญามาให้แม่ได้สำเร็จ เนื่องจากเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว แม่จึงเป็นแรงผลักดันและกำลังใจสำคัญที่ทำให้ฮึดสู้ การได้รับทุนการศึกษาจากโครงการฯ สามารถช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเทอม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากนี้แล้วการที่ได้เข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกฯ ยังปลูกฝังให้มีระเบียบวินัย ความอดทน การตรงต่อเวลา และทักษะอาชีพที่หลากหลายที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์

“ผมขอขอบคุณพี่ ๆ มูลนิธิฯ ที่คอยดูแล สั่งสมประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ จนสามารถนำมาใช้วางแผนชีวิตตนเองได้ หากมีโอกาสก็มักแวะเวียนไปทักทายพี่ ๆ และน้อง ๆ ที่ศูนย์ฝึกฯ ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านอีกหลังที่มีแต่ความอบอุ่นใจให้กันเสมอ สุดท้ายอยากฝากถึงน้อง ๆ หากอยากทำอะไรให้ลงมือทำ แต่สิ่งที่ทำต้องไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน สักวันความสำเร็จจะเป็นของเรา”

คุณอารีรัตน์ เหลือหลาย หรือครูรี ผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาเด็กและเยาวชน ฝ่ายปฏิบัติการเพื่อสังคม ด้านบริหารกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่น้องจูนสามารถก้าวข้ามอุปสรรคต่าง ๆ จนคว้าปริญญามาได้อย่างสวยงาม

“จูนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจสูง ใฝ่รู้ สามารถทำสิ่งที่ยากได้อย่างสบาย ๆ และเป็นคนที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งในช่วงปิดเทอมก็มักจะหางานพิเศษทำ อีกทั้งยังเป็นคนที่มีความกตัญญูสูงให้เงินเดือนแม่ไว้ใช้จ่ายในทุกเดือน หากมีเวลาว่างก็มักจะกลับมาสอนแง่คิดดี ๆ ให้กับน้อง ๆ และส่งข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ อย่างสม่ำเสมอ”

ครูรี กล่าวเสริมว่า ตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทได้สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา ได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ดีที่สุดทัดเทียมกับเยาวชนในเมือง นักเรียนทุนฯ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ หลายคนกลับไปสร้างโอกาสให้ชุมชนของตนเอง บ้างก็กลับไปเป็นครูตำรวจชายแดน บางคนถึงแม้จะไม่ได้กลับไปทำงานที่บ้านเกิด แต่ยังคงส่งมอบรายได้กลับไปยังบ้านเกิด

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ไม่เพียงสร้างโอกาสและความทัดเทียมทางการศึกษาให้กับนักเรียนสิทธิ์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาต่อในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ แต่ยังสร้างพลเมืองดี มีคุณภาพให้กับสังคมตามปรัชญา 3 ประโยชน์ที่มุ่งสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคม

#เครือซีพี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ #ส่งมอบคุณค่าสู่สังคม #ร้อยเรียงความดี #ทุนการศึกษา