พี่ๆจิตอาสาสำนักโสตทัศน์เครือฯ จัดคลาส “แนะนำถ่ายภาพด้วยมือถือ” ให้น้องๆ นักเรียนทุนฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

เมื่อวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2564 พี่ๆ จิตอาสาจากด้านประสานกิจการสัมพันธ์ สำนักโสตทัศน์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ คุณอนุวัฒน์ งามขุนทด, คุณปวร ประเสิรฐทิพย์ชัย และคุณอนิรุทธิ์ วงษ์ต่าย ร่วมกันจัดอบรมถ่ายภาพ “แนะนำถ่ายภาพด้วยมือถือ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom meeting) แก่เยาวชนนักเรียนทุนฯ ในโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรและเยาวชน ห้วยทราย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพิ่มทักษะการถ่ายภาพด้วยมือถือ เริ่มต้นตั้งแต่เทคนิคการจัดองค์ประกอบพื้นฐาน 3 รูปแบบ จุดตัด 9 ช่อง กฎ 3 ส่วน และเส้นนำสายตา เพื่อเป็นทักษะติดตัว สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาออกมาเป็นสื่อของศูนย์ฝึกฯ ได้ในอนาคต พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรูปประสบการณ์การถ่ายภาพจากพี่ๆ สู่น้องๆ

โดยบรรยากาศการเรียนทั้งสองรุ่น รวม 30 คนเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ในกิจกรรมไม่เพียงเทคนิคการถ่ายภาพ การ workshop ให้เด็กๆ ถ่ายภาพในมุมมองของตนเอง และนำเสนอแลกเปลี่ยนระหว่างพี่และน้อง ที่ผ่านมาเป็นคลาสแรก ซึ่งทางพี่ๆ จิตอาสาตั้งใจถ่ายทอด แนะนำน้องเรียนรู้คู่กัน ไม่เพียงเทคนิคการถ่ายภาพยังจะพัฒนาต่อทั้งในรูปแบบการแต่งภาพผ่านโปรแกรมต่างๆ จนถึงการนำเสนอเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรและเยาวชนห้วยทราย มูลนิธิฯ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

#ซีพีร้อยเรียงความดี #มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท #ศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรและเยาวชนห้วยทราย #ซีพีจิตอาสา

######