มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตบนบท สนับสนุนการเลี้ยงไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี แก่หมู่บ้านสหกรณ์ฯ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบฯ

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตบนบท โดย นายภัทรภูมิ รอดพงษ์  สนับสนุนไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี แก่สมาชิกหมู่บ้านสหกรณ์ฯ จ.เพชรบุรี และ จ.ประจวบคีรีขันธ์  ได้แก่ นางขวัญเรือน และ นางกัลยา แป้นทอง เพื่อสร้างผู้นำอาชีพและขยายผลความรู้  “ตลาดนำ อาชีพตาม แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มในพื้นที่ๆเราอยู่”  โดยมูลนิธิฯได้มอบไก่ชนสายไก่เชิงลูกผสมตราด+ป่าก๋อย สายเลือดพยัครเล็กและสายเลือดเทาปราสาททอง เป็นพ่อพันธุ์ 2ตัวและแม่พันธุ์ 6ตัว พร้อมอบรมให้ความรู้หลักการเลี้ยงและพัฒนาสายพันธุ์ให้ตรงต่อความต้องการของตลาด  เพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างงานสร้างอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและเป็นอาหารโปรตีน ตู้เย็นชุมชนและขยายผลสู่สมาชิก ต่อไป