“เพชรบุญ โจโฉ” สานฝันสู่นักกีฬาฟุตซอล ตัวแทนจ.ประจวบฯ ขอบคุณโอกาสจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

“ผมชอบเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็ก ปัจจุบันได้เป็นนักฟุตซอลตัวแทนโรงเรียนวังไกลกังวลฯ และเป็นตัวแทนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ได้ที่ 3 มาครอง ซึ่งส่วนหนึ่งของความสำเร็จเกิดจากการได้รับโอกาสมาอาศัยและเรียนต่อที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ทำให้ผมมีระเบียบวินัยในหน้าที่ของตนเอง นอกจากนี้ยังรู้จักอดออม และยังได้รับทักษะอาชีพจากการฝึกการทำการเกษตร และการเรียนที่นี่เราได้เรียนฟรี จึงช่วยลดภาระของพ่อแม่ ผมได้มีอนาคตที่ดี รวมถึงได้ทำตามความฝัน ผมอยากเป็นครูพละ หรือสานฝันสู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพ” คำบอกเล่าอย่างภูมิใจของ เพชรบุญ โจโฉ หรือ น้องเพชร นักเรียนทุนรุ่น 14 ใน “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ”

น้องเพชร เล่าย้อนที่มาว่า ตอนที่เรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ได้มีโอกาสเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 14 และได้เป็นนักเรียนทุน จึงสมัครมาเรียนที่โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในครอบครัว “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ” โดยเข้าพักค้างที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การได้มาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ กว่า 60 คน ที่ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรฯ ตลอด 6 ปีที่ผ่านมา ทำให้น้องเพชรได้เรียนรู้ทั้งสภาพแวดล้อมและสังคม ในด้านการอยู่ร่วมกันกับคนหมู่มากและอยู่ในสังคมที่กว้างขึ้น รวมทั้งฝึกการอยู่ภายใต้กฎระเบียบ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายต้องทำอย่างไร แม้ช่วงแรกๆที่ต้องห่างบ้านมาพักค้างที่ศูนย์ฯ อาจเหงาไปบ้างและยังรู้สึกเกร็งๆเพราะต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่ก็ได้รุ่นพี่คอยให้คำแนะนำ ดูแลช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเหมือนคนในครอบครัว ทำให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว รู้สึกสนุก และภาคภูมิใจกับหน้าที่ที่ได้รับ

ที่สำคัญการต้องใช้ชีวิตเอง ทำให้ได้ฝึกวินัย ได้เรียนรู้คนรอบข้าง ได้รู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ จากการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในชีวิตประจำวัน ซักผ้า ล้างจาน ทำความสะอาดห้อง ทำอาหารกันเอง ได้เรียนวิชาชีพเกษตร ทั้งเลี้ยงหมู เลี้ยงแพะ เลี้ยงไก่ไข่ การปลูกพืชผักสวนครัว ได้ผักปลอดสารมาปรุงเป็นอาหารเย็นให้ทุกคนรับประทาน ที่เหลือก็นำไปจำหน่าย ได้เรียนรู้การทำน้ำส้มควันไม้ การทำหน่อไม้ดอง ทำปุ๋ยมูลแพะ จำหน่ายสร้างรายได้เข้าสหกรณ์โครงการฯ เท่ากับว่าได้เรียนทั้งวิชาการ วิชาชีพ ฝึกการออม การทำบัญชีการเงิน ที่เป็นทักษะติดตัวไปใช้ได้ในอนาคต

“ขอขอบคุณพี่ๆจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ครูตชด.ทุกคนที่ดูแลช่วยเหลือพวกเรา ถ้าไม่มีพี่ๆ พวกเราก็อาจจะไม่ได้มีวันนี้ หรือว่าอาจทำตัวเกเร เพราะมีพี่ๆคอยสั่งสอน ปลูกฝัง ชี้แนะแนวทางให้เรา เพื่อที่อนาคตเราจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ผมอยากกลับไปพัฒนาหมู่บ้าน เหมือนอย่างพี่ๆในโครงการฯ ที่ประสบความสำเร็จและกลับไปช่วยเหลือบ้านเกิดของตนเอง ผมอยากสอนเด็กๆในชุมชนให้ได้พัฒนาศักยภาพของเขาเอง เป็นการส่งต่อโอกาสที่เราได้รับสู่น้องๆต่อไป” น้องเพชร บอกอย่างภูมิใจ

“เพชรบุญ โจโฉ” คืออีกหนึ่งความภูมิใจ ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท สะท้อนความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนเป้าหมายสร้างสรรค์ความดี 4 ประการ คือ คนดี พลเมืองดี อาชีพดี สิ่งแวดล้อมดี โดย มูลนิธิฯ ได้น้อมนําแนวพระราชดําริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา ผ่าน “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ” ต่อเนื่องปีที่ 19 เพื่อมุ่ง “สร้างพลเมืองดี” ด้วยการสนับสนุนเยาวชนจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ให้ได้รับโอกาสที่ทัดเทียมเยาวชนในเมือง จนถึงวันนี้มีเยาวชนที่ร่วมโครงการทั้งสิ้น 203 คน ที่ได้มีโอกาสศึกษาต่อ ได้สานฝันของตนเอง และนำความรู้ไปประกอบสัมมาชีพ “เป็นคนดี พลเมืองดีชายแดน” กลับไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิดอย่างยั่งยืน./