คณาจารย์ นศ.คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM เยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรพร้อมเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนวัยหวานชุมชนรอบศูนย์ฯ

เมื่อเร็วๆนี้ ผศ.ดร.มลฤดี จันทรัตน์ หัวหน้าสาขานวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์พร้อมคณาจารย์และนักศึกษาของคณะฯ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรและได้พบกับเด็กๆ ในโครงการสนับสนุนนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เพื่อแนะนำการเข้าศึกษาต่อในคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร PIM

นอกจากนี้คณาจารย์จากคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร คณะเกษตรอุตสาหกรรมและคณะการจัดการธุรกิจอาหาร PIM ได้เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัว ที่ใช้ IoT ควบคุมการให้น้ำ ของวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน 1ใน 29ชุมชนที่อยู่รอบศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเกษตรจ.เพชรบุรีปลูกเพื่อแจกจ่ายผักให้แก่สมาชิก ช่วยลดค่าครองชีพ

นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนวัยหวาน ซึ่งมีแนวคิดของเหลือใช้เป็นศูนย์ โดยใช้ประโยชน์จากกล้วยหอมทองตั้งแต่รากจรดใบ มีการนำกาบต้นกล้วยมาทำเป็นเส้นใย นำมาทอเป็นผ้าใยกล้วย ที่มีคุณสมบัติพิเศษใส่สบาย ระบายอากาศดี ไม่อับชื้นนำไปผลิตเป็นเสื้อผ้าและกระเป๋าที่มีมูลค่าสูง

cr: ผศ.วิวัฒน์ ไม้แก่นสาร