นักเรียนทุนฯประจำศูนย์ฝึกเยาวชนเกษตรในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรับตัวเรียนออนไลน์รับช่วงวิกฤตโควิด-19

ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตทุกคน รวมถึงการเรียนของเด็กๆ ที่ต้องปรับรูปแบบมาเรียนออนไลน์ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมที่หลายโรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง จำเป็นต้องจัดมาตรการการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ 100%

สำหรับนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ที่ประจำศูนย์ฝึกเยาวชนเกษตร ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีน้อง ๆ นักเรียนทุนกว่า 54 คน ซึ่งในช่วงนี้ต้องปรับเปลี่ยนชีวิตประจำวันเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งยังต้องแบ่งเวลาเรียนและเวลาทำกิจกรรมในศูนย์ฯ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

น้องโอม หรือเด็กชายธนพัฒน์ ลากุลเพีย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่ 2 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า ช่วงนี้เรียนออนไลน์ ก็ต้องปรับตัวในเรื่องของการส่งงานให้ตรงเวลา แล้วไม่ได้พบปะกับเพื่อนๆและคุณครูโดยตรง เรียนผ่านทางไลน์ เลยต้องจัดสรรเวลามากยิ่งขึ้น ทั้งเวลาเรียน และเวลาทำกิจกรรมในศูนย์ฯโดยช่วงเช้าก็จะตั้งใจเรียนออนไลน์ หลังจากนั้นช่วงเย็นก็จะลงไปทำแปลงเกษตร ปลูกผัก ซึ่งกิจกรรมต่างๆทำให้ได้เรียนรู้หลายอย่าง ทั้งการทำกับข้าว การทำเกษตร การเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะมีพี่เลี้ยงคอยสอนอยู่ตลอด ซึ่งความรู้ดังกล่าว สามารถนำไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันได้

ทางด้าน น้องต้น หรือนายจักรชัย ไม้พลอง นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อำหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เล่าว่า พอมาเรียนออนไลน์ ต้องขยันมากขึ้น เพราะการเรียนออนไลน์จะได้รับการบ้านมากกว่าการเรียนแบบปกติ สำหรับการแบ่งเวลาเรียนและเวลาการทำกิจกรรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นั้น จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำการบ้านและทวนบทเรียนที่ได้เรียนออนไลน์ หลังจากนั้นจึงแบ่งเวลามาทำกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกตามปกติ โดยสิ่งที่ได้เรียนรู้มีมากมาย ทั้งการเป็นผู้นำ การมีน้ำใจต่อผู้อื่น

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะบรรเทา เพื่อให้น้อง ๆ เยาวชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและไปเรียนหนังสือได้ตามปกติได้

######