โครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยฯ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทและชมรมหัวใจที่เบิกบาน ร่วมสนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงวัย

เมื่อเร็วๆนี้ โครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมกับชมรมหัวใจที่เบิกบาน (ชมรมพนักงานซีพี) และตัวแทนทีมงานสยามแม็คโคร ธุรกิจไก่ไข่และสุกร ซีพีเอฟเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงวัยในโครงการซีพีคืนสุขผู้สูงวัยในชนบทที่ห่างไกล ในตำบลนาถ่อยอ.ธาตุพนม จ.นครพนม

งานนี้จะสำเร็จไม่ได้หากมิได้รับความร่วมมือจาก อบต.นาถ่อน กำนันหมู่ 10 ชมรมหัวใจที่เบิกบาน สยามแม็คโคร ธุรกิจไก่ไข่และสุกร ซีพีเอฟ ขอบคุณทุกภาคส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วม

Cr:ดาเรศ สุทธิรักษ์
#cprldf