บุกป่าฝ่าดงตามหานักเรียนทุนรุ่น 19

แม้ว่าโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจะผ่านไปแล้ว 18 รุ่น แต่โครงการฯยังคงเดินหน้าบุกป่าฝ่าดงเพื่อค้นหาน้องๆที่กำลังจะจบชั้นประถม6ที่เรียนดีแต่ขาดโอกาสเรียนต่อเพื่อเข้าโครงการฯในรุ่นที่ 19ซึ่งตรงกับปีการศึกษา 2564

กว่า 3,200 กิโลเมตร ทีมงานโครงการฯ นำโดย “ครูรี” และ “ครูนก” ออกเดินทางไปค้นหา และทำการคัดเลือกน้องๆตั้งแต่วันที่ 4 กพ.ถึง 3 มีค. 2564 เป็นเวลา 1 เดือนเต็ม เพื่อคัดเลือกน้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรุ่น 19 โดยเริ่มคัดเลือกจากโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนที่ กก.ตชด. 11, กก.ตชด. 12 และ กก.ตชด. 14

การคัดเลือกน้องๆในปีนี้ เน้นการคัดไปที่นักเรียนชาย ที่เรียนดี ความประพฤติดี ได้เป็น1 ใน 3 ของนักเรียนที่สอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งในปีนี้เกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ คือรับเด็กที่มีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป , เรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ป.4- ป.6, ไม่เป็นบุตรของข้าราชการและผู้นำหมู่บ้าน เป็นต้น โดยมูลนิธิฯไปดูว่ามีน้องๆที่มีคุณสมบัติดังกล่าวรวมทั้งคัดเลือกเพิ่มเติมน้องๆจากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัดร.ร.ตชด.ภาค1

โดยกระบวนการคัดเลือกมีเด็กนักเรียนที่มูลนิธิฯไปคัดข้างต้น จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 14 แห่งจำนวนนักเรียน 20 คน

จากคุณสมบัติข้างต้น น้องๆทั้ง 20 คน จะได้รับการพิจารณาจาก ผลคะแนน O-NET การให้ข้อมูลของครูใหญ่ , ครูประจำชั้นและครูโครงการ การกรอกใบสมัครเพื่อดูการเขียน การอ่าน การตอบคำถามสัมภาษณ์ การเยี่ยมบ้าน สภาพครอบครัว เพื่อทำความเข้าใจกับผู้ปกครองพร้อมคำยินยอมให้รับทุนรวมทั้งการตรวจสอบสุขภาพด้วย

ซึ่งน้องๆจะสอบ O-NET ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 และทราบผล ในวันที่ 21 เมษายน2564

การเดินทางเพื่อการคัดเลือกน้องๆครั้งนี้สร้างความประทับใจกับทีมงานมูลนิธิฯมากมาย รวมทั้งผู้ปกครองน้องนักเรียนทุนรุ่นปัจจุบัน(รุ่น18) พอทราบว่าทีมงานมูลนิธิฯลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกน้องๆ ก็ตระเตรียมผลผลิต ฝากทีมงานมาให้ลูกๆทั้งข้าวเหนียว ผัก ผลไม้ มะขามแช่อิ่ม กล้วย และอาหารธรรมชาติ อย่างตัวอ่อนจักจั่นที่เป็นศัตรูพืชของต้นลำไย เรียกว่าอิ่มท้อง อิ่มใจในความรักความหวังดีของผู้ปกครอง

และอีกไม่นานกระบวนการคัดเลือกน้องๆก็จะเสร็จสิ้นและทราบผล ทีมงานจะนำน้องๆมาแนะนำกันต่อไป

โดยครูรี/ครูนกและทีมงาน