น้องแนน – สุธิตา l อีกผลสำเร็จจากโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล “อาชีพนักบริบาล…เป็นอาชีพที่มีค่าทางใจ และมีเกียรติมาก”

น.ส.สุธิตา ศรีสุนนท์ หรือน้องแนน อายุ 25 ปี หนึ่งในเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอาชีพด้านการบริบาล รุ่นที่ 1 โดยเข้าอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง ของโรงเรียนเป็นเลิศการบริบาล จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เป็นรุ่นแรก ซึ่งหลังจากเรียนจบหลักสูตร น้องแนนได้รับจ้างดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านเคสโดยตรง จนถึงปัจจุบัน

“หนูเริ่มต้นจากศูนย์ ไม่มีความรู้เรื่องงานบริบาลเลย เมื่อซึมซับจากคุณแม่ ที่เป็นนักบริบาล ทำให้รู้สึกอยากทำอาชีพนี้ จึงเข้ามาร่วมโครงการฯ เมื่อเรียนจบหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน ทำให้หนูเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้จริง พร้อมที่จะก้าวออกมาทำงานในสายงานนี้ได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ โดยหนูเลือกที่จะทำงานดูแลผู้สูงอายุติดเตียงที่บ้านเคส เพราะอยากใช้เวลาในการดูแลผู้สูงอายุให้เต็มที่ ได้ศึกษาอาการและศึกษานิสัย เพื่อดูแลให้ดีที่สุด”

นอกจากนี้ในอนาคต น้องแนนยังตั้งเป้าเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเกิดของตนเอง หวังช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่มีคนดูแล ในราคาย่อมเยา แต่มีคุณภาพและมาตรฐานการดูแลตามหลักการบริบาล

“…หนูรู้สึกดีและภูมิใจกับอาชีพนี้ เพราะทำให้หนูมีรายได้ ที่นอกจากจะเลี้ยงดูครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากแล้ว หนูยังสามารถเก็บเงินส่วนหนึ่งเพื่อสานฝันตัวเองที่จะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ที่บ้านด้วย “อาชีพนี้ เป็นอาชีพที่มีค่าทางใจ และมีเกียรติมากสำหรับหนู ถ้าเราทำได้ เราไม่มีวันตกงานแน่นอนค่ะ…” น้องแนนกล่าวทิ้งท้าย

######