“น้องอุ้ม” อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท กว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ ที่ผ่านการบ่มเพาะจากโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม

ในการดำเนินงานโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม ภายใต้มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 โดยรับเด็กอายุ 5-6 ปี จากสถานสงเคราะห์ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสถานสงเคราะห์เอกชน ไปอยู่กับครอบครัวอุปการะ โดยพิจารณาคัดเลือกครอบครัวที่มีความเหมาะสมให้กับเด็กแต่ละราย เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ในสภาพแวดล้อมชุมชน ที่เอื้อต่อการมีวิถีชีวิตที่ดีงาม

จากการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้พบอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนทำงาน ที่เด็กแต่ละคนกว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ได้ ต้องผ่านการบ่มเพาะดูแลจากมูลนิธิฯ และครอบครัวอุปการะมาตลอดระยะเวลา 15 ปี

มูลนิธิฯ ขอแสดงความยินดีกับ น้องอุ้ม (นามสมมุติ) เด็กอุปการะ โครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้รับประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเยี่ยม ด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.62 จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ

โดยน้องอุ้ม เข้ามาอยู่ในการดูแลของโครงการครอบครัวอุปการะฯ เมื่อปี พ.ศ.2549 ขณะที่อายุ 6 ขวบ โดยมีนายบุญเพ็ง และนางวิลัย นาคสูงเนิน เป็นพ่อแม่อุปการะที่คอยให้การอบรมเลี้ยงดู ซึ่งพบว่าน้องเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้ และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวและโครงการฯ มาโดยตลอด

นอกจากนี้ น้องอุ้มใช้เวลาว่างหารายได้เสริมหลังเลิกเรียน ทำงานที่ร้านเชสเตอร์กริลล์ สาขาศูนย์การค้าเสริมไทย พลาซ่า มหาสารคาม โดยทุก ๆ เดือนได้มอบรายได้ส่วนหนึ่งให้พ่อแม่อุปการะเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในครอบครัวด้วย

Cr. ทีมงานโครงการครอบครัวอุปการะในชุมชนวัฒนธรรม