มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” น้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล ในหลวงรัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดยโครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” น้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี โดยพาเหล่านักเรียนทุนฯ จิตอาสาไปพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ วัดอ่างหิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี