มูลนิธิฯ เผยความคืบหน้าและการปรับตัวในการดำเนินงานโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงวิกฤตโควิด-19

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เปิดเผยความก้าวหน้าโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ว่าในขณะนี้ อยู่ในช่วงของการจัดปฐมนิเทศโรงเรียนใหม่ จำนวน 25 โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้โรงเรียนเข้าร่วมรับฟังทำความเข้าใจในการก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ และระบบเบิกจ่ายที่ทางโรงเรียนต้องจัดทำเอกสารกลับมาให้ทางมูลนิธิฯ ซึ่งได้จัดในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียบร้อยแล้ว ส่วนภาคอื่นๆยังรอสรุปและนัดวันกับโรงเรียนต่างๆต่อไป

คุณอิทธิพล ขุนศรี ผู้บริหารโครงการไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เปิดเผยว่า สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไปหลังจากปฐมนิเทศครบทุกโรงเรียน และให้โรงเรียนเตรียมโรงเรือนเลี้ยงไก่ หลังจากนั้นจะเร่งดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ติดตั้งกรงตับไก่ ซึ่งพิจารณาจากความเหมาะสมของพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากทีมติดตั้งในละแวกชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างคนก่อสร้าง มีความสะดวกในการเข้าพื้นที่ อีกทั้งยังทำให้ผู้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการฯ เพื่อให้เสร็จและนำไก่เข้าเลี้ยงในโรงเรือนทันสิ้นปีงบประมาณ ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อให้สามารถปิดงบประมาณในเดือนมิถุนายน 2565

เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทีมคณะทำงานก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ มีการปรับรูปแบบการทำงานทั้งหมดเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และการประสานงานต่างๆ นอกจากนี้โรงเรียนในโครงการฯ ก็ปรับรูปแบบเรียนออนไลน์ ทำให้ไม่มีนักเรียนนำไข่ไปรับประทานเป็นอาหารกลางวัน ดังนั้น ไก่ไข่ในโรงเรือนจึงมีบุคลากรในโรงเรียน ภารโรง ครู หรือผู้พิการเข้าไปดูแลไก่แทน ซึ่งเมื่อมีผลผลิตไข่ ก็จะจัดสรรให้เด็กนักเรียนมารับไข่ไปรับประทานที่บ้าน หรือนำไปขายเป็นรายได้หมุนเวียนต่อไป คุณอิทธิพล กล่าวปิดท้าย

######