มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ห่วงใยน้องๆ ในช่วงวิกฤติโควิด-19 เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดมาตรการป้องกัน และการรับวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับกลุ่มนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท โดย คุณอารีรัตน์ เหลือหลาย เจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ ได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ zoom เพื่อรับฟังรายละเอียดมาตรการป้องกัน และการรับวัคซีนไฟเซอร์ รองรับวิกฤตโควิด-19 ในกลุ่มนักศึกษาระดับชั้น ปวส.และ ปวช.วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ในฐานะตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนทุนฯ และดำเนินการให้นักเรียนทุนฯ ติดต่อขออนุญาติผู้ปกครอง หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ จะเซ็นใบตอบรับให้กับทางวิทยาลัยต่อไป โดยมีกำหนดการเริ่มฉีดวัคซีน วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป