มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ให้การต้อนรับรองเลขาธิการพระราชวังเข้าเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านโคกใบบัว จ.นครราชสีมา

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 คุณอธิมุติ กาญจนมณี ภริยา พันโทสมชาย กาญจนมณี รองเลขาธิการพระราชวัง (1) เข้าเยี่ยมชมอาคารโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ในโรงเรียนชุมชนบ้านโคกใบบัว ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยมี คุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางสาว รุจิราวรรณ์ พลพงษ์รัตน์ จิตอาสาพระราชทานอำเภอครบุรี และเป็นครูประจำโรงเรียนชุมชนบ้านโคกใบบัว และมี คุณอิทธิพล ขุนศรี ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมคณะทำงานโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ คุณอธิมุติ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้พูดคุยกับทีมงานมูลนิธิฯ เกี่ยวกับการสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่ฯ และอัพเดตความคืบหน้าโครงการ พร้อมทั้งยังกล่าวขอบคุณแทนโรงเรียนบ้านโคกใบบัวและเด็กๆที่ได้มอบโครงการดีๆที่มีประโยชน์แก่โรงเรียน เด็กๆและชุมชน แห่งนี้