CP ชู “อมก๋อย โมเดล” กาเเฟสร้างป่า ตั้งเป้า 10,000 ไร่ สร้างป่าน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ

เมื่อเร็วๆนี้ เครือซีพี โดยมูลนิธิเจิญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ได้ส่งมอบกล้าไม้กาแฟ ล๊อตเเรกจำนวน 32,500 ต้น ภายใต้โครงการ”อมก๋อย โมเดล” สร้างป่าน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ หนึ่งใน 6 โมเดลในการพัฒนา ส่งเสริมพืชมูลค่าสูงกาแฟใต้ต้นไม้ใหญ่ โดยมี คุณจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เป็นผู้มอบ และร่วมกับเกษตรกรในการลงปลูกเป็นครั้งเเรก ในพื้นที่บ้านปิตุคี ตำบลยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

โดยในครั้งนี้ ถือเป็นการ Kick off ปลูกกล้ากาแฟต้นแรกในช่วงหน้าฝน จำนวน 32,500 ต้น และร่วมปลูกกับเกษตรกรในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีต้นไม้พี่เลี้ยง (ไม้ป่า/ไม้ผล) กว่า 6,500 ต้น โดยปัจจุบันมีเกษตรกรในโมเดลนี้ จำนวนกว่า 70 ครัวเรือน ใน 3 พื้นที่ ได้แก่ บ้านปิตุคี บ้านยางเปียงใต้ ตำบลยางเปียง และบ้านนาเกียนใหม่ ตำบลนาเกียน โดยมีเป้าหมายลงปลูก 10,000 ไร่ ภายในปี 2568

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนของมูลนิธิฯ มีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ ปลูกฝังและส่งต่อแนวคิด “ให้คนอยู่ร่วมกับป่า” เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน