มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับ “พระซองอุ๊” นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ที่บวชเป็นพระใหม่เพื่อศึกษาพระธรรม

วันนี้เป็นวันดี (25 กค. 2564) วันอาสาฬหบูชา มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับ “พระซองอุ๊” นิติธร วรศิลป์ธนโชติ ปัจจุบัน ฉายา “จิตฺกาโร” แปลว่าผู้เป็นช่างเขียน นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ที่บวชเป็นพระใหม่เพื่อศึกษาพระธรรม

“พระซองอุ๊” ได้ปฏิบัติในการดำเนินชีวิตและการทำคุณประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

“พระซองอุ๊” เป็นเยาวชนจากพื้นที่ ชายแดนที่บ้านสะเนพ่อง ต .ไล่โว่ อ.สังขละบุรี เมืองกาญจนบุรี เป็นลูกชายของครอบครัวเพียงคนเดียวที่เติบโต เพราะพี่น้องชาย-หญิงคนอื่น ๆ เสียชีวิตตั้งแต่เล็ก ขณะ”ซองอุ๊”มีอายุได้ 5 ปีเศษ แม่ของ ”พระซองอุ๊” ได้เสียชีวิตลง ปู่และย่าได้เข้ามาดูแล”พระซองอุ๊” ต่อ


“ พระซองอุ๊” เข้ารับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่เรียนโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดนสุนทรเวช บ้านสะเนพ่อง ต.ไล่โว่ อ.สังขละบุรี ระหว่างเรียนได้รับความ ไว้วางใจ คัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน และประธานสหกรณ์ของโรงเรียน เมื่อสำ เร็จการศึกษาระดับประถม “พระซองอุ๊” สอบชิงทุนสำหรับเด็กที่จบจากโรงเรียนตำรวจตระเวน ชายแดน ได้เป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและเลือกโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรม ราชูปถัมภ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่เรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

“พระซองอุ๊” ได้เข้ามาอยู่ภายใต้การดูแลของ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิต ชนบท ผู้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่ศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในการดำเนินงานดังกล่าว

ระหว่างศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวังไกลกังวล “พระซองอุ๊” ได้รับคัดเลือกให้เป็นประธานนักเรียน นับเป็นนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ คนที่ 2 ที่ได้รับคัดเลือกให้รับหน้าที่นี้

หลังจากสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 “พระซองอุ๊” ได้เลือกศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยสอบเข้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมูลนิธิฯ ยังคงสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่องตามศักยภาพ “พระซองอุ๊”สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.68 ในปี พ.ศ.2562 พร้อมได้รับการยกย่องให้เป็นนักศึกษาต้นแบบดีเด่นของทางสถาบัน

ขอบคุณภาพ:อารีรัตน์