“น้องปิยวัฒน์ ปลาดุก” อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ‼️ 🎉 ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ‼️ 🎉 ของมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท จากโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ที่ดำเนินโครงการต่อเนื่องมาแล้ว 19 ปี โดยน้อมนําแนวพระราชดําริสร้างโอกาสทางการศึกษา สร้างพลเมืองดีชายแดน โดยให้ได้รับโอกาสทัดเทียมเยาวชนในเมือง👥

วันนี้เราจะพามารู้จัก “น้องปิยวัฒน์ ปลาดุก หรือน้องวัฒน์” 👦🏻 จากเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านโป่งลึก จ.เพชรบุรี ได้รับโอกาสในการเข้าศึกษาในโรงเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ รุ่นที่ 13 และได้พักค้างประจำ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3🎓📖

ปัจจุบัน น้องวัฒน์กำลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี โดยในภาคเรียนที่ผ่านมา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดี ในเกรดเฉลี่ย 3.69 🏅พร้อมได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย‼️

📌 ความเก่งของน้องวัฒน์ ยังได้เป็นตัวแทนแข่งทักษะตอบคำถามความรู้ทั่วไปทางเกษตร ด้านพืชไร่ ในระดับภาคกลาง เพื่อคัดเลือกตัวแทนแข่งระดับประเทศอีกด้วย มูลนิธิฯ ขอร่วมเป็นกำลังใจให้น้องวัฒน์ประสบความสำเร็จ💯 และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีต่อไป ✌🏻💚