พล.อ.อ.ชลิต องคมนตรี เยี่ยมเป็นกำลังใจนักเรียนทุนฯ โรงเรียนบ้านด่านโง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านด่านโง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9 เพื่อช่วยเหลือโรงเรียน ร่วมกับการพัฒนาบุคลากรครูและนักเรียน

โดย มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทร่วมกับธุรกิจไก่ไข่บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) สนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน จำนวน 200ตัว โดย คุณภัทรภูมิ รอดพงษ์ และนายสัมฤทธิ์ แสงลอย ผู้ช่วยกรรมการฯ ร่วมประสานงาน พร้อมกันนี้ สายวิชาการอาหารสัตว์บก บมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) โดย ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส,คุณสุพรรณี มุขพรหม นักวิจัยอาหารสัตวและ คุณจาตุรนต์ น้อยไพโรจน์ ผู้จัดการฟาร์มท่ามะปราง จ.สระบุรี ร่วมสนับสนุนเป็ดไข่สายพันธุ์ซีพีซุปเปอร์ จำนวน 50ตัวและไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำ จำนวน 13ตัว เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนและเป็นแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงเป็ดไข่,การแปรรูปไข่เป็ด,การเลี้ยงไก่พื้นเมืองเพื่อผลิตเป็นไก่เนื้อ,การผลิตลูกไก่ ฯลฯให้แก่ครูและเด็กนักเรียน ต่อไปอย่างยั่งยืน